Angol elöljárók – 6.

Spread the love

A rejtvény az angol elöljárók gyakorlásához nyújthat segítséget kezdő szinten.

 

Jó tanulást és jó szórakozást kíván

Snickey, a játékmester

KvízKing Snickey

Nézzünk egy másik szótanuló rejtvényt!

Játszom egy kvízt!

Játszom egy szókeresőt!

Játszom egy új sudokut!

Feliratkozom a KvízKing hírlevelére!

Tovább a KvízKing Facebook oldalára!

Az angol elöljárók 

Az elöljáró vagy elöljárószó, idegen szóval prepozíció (latinul praepositio [prae- „előtt” + positia „helyzet”], angolul preposition) kifejezés egyes nyelvekben a viszonyszók egyikét nevezi meg. Nincs fogalmi tartalma, elvont és elégtelen szemantikai tartalma van, változatlan alakú, és nem lehet mondatrész, hanem csak nyelvtani eszköz. Mondattani funkcióként alárendelési viszony keretében köt össze két mondatrészt. Az alárendelt mondatrész lehet határozó, tárgy, jelző vagy névszói állítmány névszói része. Az elöljáró, egy esetleges determináns és egy szókészleti jelentésű szó együtt alkotnak elöljárósnak nevezett szószerkezetet.

Egyes nyelvekben, mint a magyar vagy a japán, az elöljáróknak ugyanolyan funkcióval névutók felelnek meg. E két viszonyszó-kategória szerepének a súlya a nyelvtani esetek kifejezésében hozzájárul a nyelvek elhelyezéséhez az analitizmus–szintetizmus skáláján. A viszonylag fejlett névszóragozású nyelvekben az elöljárók, illetve a névutók szerepe kevésbé fontos, mint a viszonylag csekély vagy éppenséggel hiányzó névszóragozású nyelvekben.

A nyelveket az is jellemezheti, hogy csak elöljárókhoz vagy csak névutókhoz folyamodnak, vagy az, hogy milyen súlya van az elöljáróknak a névutókkal szemben azon nyelvekben, amelyek mindkét viszonyszó-típussal rendelkeznek. Az indoeurópai nyelvek többsége elöljárós, miközben névutós nyelvek például a finnugor nyelvcsaládhoz tartozók, köztük a magyar, vagy a török nyelvek. Például a magyarban gyakorlatilag csak névutók vannak. Az egyetlen elöljárószerű szó az ún. „határozóvá tevő mint”, pl. a Mint ápoló dolgozik mondatban.

Bár az indoeurópai nyelvek többsége elöljárókat használ, mégis vannak köztük olyan nyelvek, amelyekben van néhány névutó is. Ilyen például az angol (pl. ten years ago „tíz évvel ezelőtt”).

Forrás: Wikipédia. A forrás szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van.

A rejtvényekben szereplő angol elöljárószók: as far as, at, before, behind, below, beside, besides, between, beyond, by, despite és in spite of, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, next, of, off, on,,  upon, opposite, out, out of, outside, over, past, round, around, Since, through, till, until, to, towards, toward, under, up, with, within és without.